Nya PAINT 2 för färgbutik

Publicerat i mjukvara Mar , 2015

Med lanseringen av PAINT 2.0, inkluderas samma färgmatchningsmotor som finns i Datacolor Match Pigment 3.

Mjukvaran gör det nu möjligt att uppnå samma höga kvalitets matchningarna som fås på färglaboratorier. Dessutom ger den nya databasteknik problemfria uppdateringar online. Uppgraderingen innehåller även en ny streckkod som förhindrar “mistints” genom att matcha UPC-koder för att säkerställa att korrekt bas är vald före dosering. Denna kontroll begränsar fel dosering. Läs mer på Datacolor