Datacolor Spectro 1000 & 700

Publicerat i instrument Jan , 2021

Den nya serien av färgmätningsinstrument har det goda "inter-instrument agreement" som Datacolor kunder är vana vid för attsäkerställa enhetliga färgbedömningar mellan olika instrument och platser i hela leveranskedjan.

Systemen har full bakåtkapacitet med andra Datacolor-bänkinstrument. Spectro 1000 & 700-familjen är optimerad för framtidens färghantering, med internetanslutning för kommande fjärrtjänster. Spectro-DC1000.jpg

Läs mer om Spectro 1000 på Datacolor

Läs mer om Spectro 700 på Datacolor