CHECK 3 portabelt instrument

Publicerat i instrument Feb , 2015

CHECK 3 bärbara spektrofotometer fortsätter Datacolor’s tradition av best-in-class färgmätprestanda .

Perfekt för att matchning och kvalitetskontroll inom färg, coating , plast och textilindustrin.

Förbättrad användarvänlighet inkluderar ett nytt modernt användargränssnitt ,

  • Förbättrad Bluetooth-funktionen
  • Exceptionellt mätprestanda
  • Upplyst prov genom porten för exakt positionering

Ny instrumentdesign med horisontell orientering Bluetooth och USB support.

Läs mer på Datacolor